سه شنبه, 29 خرداد 1397

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع دکتری

ضمن تبریک به دانشجویان ورودی جدید مقطع دکتری که در این گروه پذیرفته‌شده‌اند، به اطلاع می‌رساند کلاس‌های درس از روز شنبه 1394/6/21 برگزار خواهد شد. برنامه کلاسی دانشجویان جهت اطلاع به شرح زیر می‌باشد:

دکتری محض ورودی 1394:

 

نام درس

استاد

زمان

مکان

 

 

متون نظم و نثر عربی1

آقای دکتر رادمرد

سه‌شنبه: 10-8

 کلاس 210

 

 

دستور تاریخی و تطبیقی

آقای دکتر مهدوی

چهارشنبه: 16-14

کلاس 215

 

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی

آقای دکتر جاویدی صباغیان

چهارشنبه: 12-10

کلاس 214

 

 

دکتری عرفانی ورودی 1394:

 

نام درس

استاد

زمان

مکان

 

 

تحقیق در مبانی عرفانی اسلامی

آقای دکتر همدانی

سه‌شنبه: 12-10

 کلاس 210

 

 

حقیق در متون نثر1

آقای دکتر تقوی

سه‌شنبه: 18-16

 کلاس 210

 

 

تحقیق در تحوّل زبان فارسی

آقای دکتر مهدوی

چهارشنبه: 18-16

 کلاس 212

 

 

دکتری گرایش حماسی ورودی 1394:

 

نام درس

استاد

زمان

مکان

 

 

سیر تحوّل ادبیّات فارسی

آقای دکتر زرقانی

سه‌شنبه: 18-16

 کلاس 217

 

 

متون حماسی فارسی1

آقای دکتر یاحقی

چهارشنبه 12-10

 کتابخانه استاد یوسفی

 

 

کاربرد نقد ادبی در تحلیل شاهنامۀ فردوسی

آقای دکتر قوام

چهارشنبه 10-8

 کلاس 210