سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از رساله دکتری (سرو رسا رفیع‌زاده)

 

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی مسایل زنان در ادبیّات داستانی افغانستان با رویکرد تحلیل گفتمان

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمّد تقوی

 

استادان مشاور:

دکتر مریم صالحی‌نیا، دکتر علی یوسفی

 

استادان داور:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

دکتر فریداله بیژن

دکتر حسین بیات

 

دانشجو:

سرو رسا رفیع‌زاده

 

 

زمان: سه‌‌شنبه 16/4/1394 ساعت 9:30

مکان: تالار استاد رجائی بخارایی