پنج شنبه, 24 آبان 1397

مهلت تحویل تحقیق درسی دانشجویان دکتری ورودی 92

 

 

دانشجویان مقطع دکتری ورودی 1392 (محض، عرفانی و حماسی) تا روز چهارشنبه 10 تیرماه 1394 فرصت دارند تا تحقیق‌های درسی خود را به استادان مربوطه تحویل دهند. در غیر این‌صورت نمرۀ آنان بدون احتساب تحقیق ثبت خواهد شد.