پنج شنبه, 24 آبان 1397

آگهی امتحان جامع تیرماه 1394

 

با توجه به مصوّبه گروه، امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری به صورت تخصصی در روز سه‌شنبه مورّخ 1394/4/30 برگزار خواهد شد.

دانشجویان محترم لازم است فرم اعلام آمادگی برای امتحان جامع را از سایت گروه دریافت کرده و پس از تکمیل تا تاریخ 1394/4/20 به دفتر گروه تحویل دهند.

حوزه‌های امتحانی به شرح زیر است:

- کلیّات ادبی (سبک‌شناسی، انواع ادبی، بلاغت و دستور زبان)

- ادبیّات داستانی و روایت‌شناسی

- نظریّه‌ها و رویکردها، نقد ادبی، تحلیل گفتمان

- عرفان و تصوّف

- حماسه

- تصحیح و متن‌شناسی

- ادبیّات تطبیقی

دانشجویان محترم با توجه به موضوع رسالۀ خود باید در یکی از حوزه‌های امتحانی شرکت نمایند.

 منابع امتحان

فرم اعلام آمادگی برای شرکت در امتحان