سه شنبه, 29 خرداد 1397

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی

 

 

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی

 

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان پذیرش در مقطع دکتری گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، شامل رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی(محض)، گرایش ادبیّات عرفانی، گرایش ادبیّات حماسی، پردیس بین‌الملل و داوطلبان پذیرش بدون آزمون(استعدادهای درخشان) می‌رساند مصاحبه علمی از کلیّۀ داوطلبان در روز یکشنبه 1394/2/20 برگزار خواهد شد. داوطلبان عزیز به نکات زیر توجه نمایند:

1. مصاحبه علمی داوطلبان بر اساس حروف الفبا برگزار شده و با توجه به غیبت احتمالی تعدادی از داوطلبان لازم است از ساعت 8 صبح در محل دفتر گروه آموزشی حضور داشته باشید.

2. فرم مشخصات فردی تکمیل شده را همراه داشته باشید.

3. کلیّه مدارک آموزشی (ریزنمرات و گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد)، پژوهشی(مقاله، کتاب و...) و مستندات مربوط به فرم مشخصات فردی را همراه داشته باشید.

4. در صورت عدم حضور داوطلب در موقع مصاحبه برای وی غیبت اعلام خواهد شد.

5. داوطلبانی که در چند گرایش شرکت کرده‌اند باید فیش جداگانه برای هر گرایش به شماره حساب اعلام شده در سایت دانشگاه واریز نمایند.

6. چنانچه امکان انجام مصاحبه از تمام دعوت‌شدگان در یک‌روز میسّر نباشد، ناگزیر ادامۀ مصاحبه در روز دوشنبه 1394/2/21 برگزار خواهد شد.