سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از رساله دکتری (نادر کریمیان)

 

جلسه دفاع  از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی و تصحیح مجموعه رساله‌های فارسی مولانا یعقوب چرخی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمّد تقوی

 

استادان مشاور:

دکتر سیدحسین فاطمی، دکتر عبدالله رادمرد

 

استادان داور:

دکتر سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد (استاد دانشگاه اصفهان)

دکتر سیدکاظم طباطبائی‌پور (استاد دانشکده الهیات)

 

دانشجو:

نادر کریمیان

 

زمان: سه‌‌شنبه 1394/2/15 ساعت 12

مکان: تالار استاد رجائی بخارایی

 

 

جلسه دفاع  از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی و تصحیح مجموعه رساله‌های فارسی مولانا یعقوب چرخی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمّد تقوی

 

استادان مشاور:

دکتر سیدحسین فاطمی، دکتر عبدالله رادمرد

 

استادان داور:

دکتر سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد (استاد دانشگاه اصفهان)

دکتر سیدکاظم طباطبائی‌پور (استاد دانشکده الهیات)

 

دانشجو:

نادر کریمیان

 

زمان: سه‌‌شنبه 15/2/1394 ساعت 10

مکان: تالار قطب علمی فردوسی و شاهنامه