سه شنبه, 29 خرداد 1397

وام صندوق رفاه دانشجویان ویژه دانشجویان دکتری

 

دانشجویانی که قبلاً فرم‌های مربوط به وام صندوق رفاه دانشجویان ویژه دانشجویان دکتری را تکمیل و ارسال کرده‌اند برای دریافت فرم پیشرفت تحصیلی به دفتر گروه مراجعه نمایند.

همچنین دانشجویانی که به تازگی واجد شرایط دریافت این وام شده‌اند، برای تکمیل فرم‌ها به دفتر گروه مراجعه نمایند.

شرایط دریافت وام به شرح زیر است:

 

1. مراحل آزمون جامع و دفاع از پیشنهاده را با موفقیّت گذرانده باشند.

2. حضور تمام وقت در دانشگاه با تأیید استاد راهنما و مدیر گروه.

3. موضوع رساله در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های بالادستی باشد.

 

افراد زیر شامل این دستورالعمل نمی‌شوند:

 

1. دانشجویانی که پژوهانه دریافت کرده باشند یا بدهی معوقه به صندوق رفاه دارند.

2. دانشجویان شبانه و پردیس‌های بین‌الملل.

3. مربیان و مستمری‌بگیران دستگاه‌ها و نهادها (اعم از دولتی و خصوصی).

4. افرادی که تحت پوشش نهادهایی مانند بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و ... قرار دارند.