سه شنبه, 29 خرداد 1397

انتخاب استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1393

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1393 تا روز سه‌شنبه مورّخ 1394/2/15 فرم انتخاب استاد راهنما را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند. لازم به توضیح است دانشجویان محترم با توجّه به حوزۀ پژوهشی مورد علاقۀ خود و تخصص اعضای هیأت علمی گروه که در فرم قید شده است نسبت به تعیین اولویّت‌های خود به دقّت اقدام نمایند. فرم انتخاب استاد راهنما در پیوند زیر قابل دریافت است.

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان دکتری