سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه (علی رضایی)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

جمع‌آوری و تحلیل للوهای (لالایی‌ها) دری افغانستان

 

استاد راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

 

استاد مشاور:

دکتر سیدمهدی زرقانی

 

 

استادان داور:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی، دکتر زهرا اختیاری

 

 

دانشجو:

علی رضایی

 

زمان: ‌روز شنبه مورّخ 29/1/1394، ساعت 15

مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی