دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

نتایج امتحان جامع

     نتایج امتحان جامع به شرح زیر به استحضار دانشجویان محترم می‌رسد:

     - دانشجویانی که نام آنها در فهرست مربوطه مشاهده نمی‌شود، نمرۀ لازم را کسب نکرده‌اند.

      دریافت فایل نتیجه امتحان