دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(اکرم خواک)

 

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

اقوام، ملل و بلاد در سفرنامه ناصرخسرو

 

استاد راهنما:

دکتر زهرا اختیاری

 

 

استاد مشاور:

دکتر احسان قبول

 

 

استادان داور:

دکتر محمّدجواد مهدوی، دکتر مریم صالحی‌نیا

 

 

دانشجو:

اکرم خواک

 

زمان: ‌یک‌شنبه 17/12/1393، ساعت 10