سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (هاشم صادقی محسن‌آباد)

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

 

عنوان:

بررسی روند شکل‌گیری و تطوّر رمان رئالیستی فارسی از آغاز تا سال 1332

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمود فتوحی

 

استادان مشاور:

دکتر محمّدجعفر یاحقی، دکتر محمّد تقوی

 

استادان داور:

دکتر علیرضا نیکویی

دکتر محمّدجواد مهدوی

 

دانشجو:

هاشم صادقی محسن‌آباد

 

زمان: پنج‌شنبه 14/12/1393 ساعت 12

مکان: تالار قطب علمی فردوسی و شاهنامه