دوشنبه, 28 خرداد 1397

فراخوان همایش بزرگداشت عطار و خیام

فراخوان همایش بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری (25 فروردین ماه) و حکیم عمر خیام نیشابوری (28 اردیبهشت‌ماه) سال 1394

مشاهده فراخوان