پنج شنبه, 24 آبان 1397

استاد راهنمای دانشجویان دکتری ورودی 92

 

استاد راهنمای دانشجویان مقطع دکتری ورودی 1392 بر اساس اولویّت‌های ارائه شده توسط دانشجویان محترم به شرح زیر مشخص شده است. این دانشجویان تا روز چهارشنبه مورّخ 1393/12/27 به استاد راهنمای خود مراجعه و فرم «گزارش فعالیّتهای پژوهشی» را تکمیل و به دفتر گروه ارائه دهند.

دریافت فرم گزارش فعالیت‌های پژوهشی

 


استاد راهنما

مقطع دکتری (1392)

دکتر محمّدجعفر یاحقی

1. سلیمانی سمیه

2. شاه‌مرادی امید

دکتر محمود فتوحی

1. حسینی‌معصوم سیدمحمد

2. رودمعجنی محسن

دکتر مه‌ دخت پورخالقی چترودی

1. پناهی نعمت‌الله

 

دکتر سیدمهدی زرقانی

1. بیدکی هادی

2. غزالی‌پور زهرا

 

دکتر محمّد تقوی

1. صمدیانی غلامرضا

 

دکتر زهرا اختیاری

1. علیزاده گرمابسفلی حمیرا

 

دکتر سیدجواد مرتضائی

1. موسوی‌نژاد نقندر مجید

 

دکتر عبدالله رادمرد

1. هما رحمانی

2. خاتمی محمّدصادق

دکتر ابوالقاسم قوام

1. دستورانی محمد

 

دکتر محمّدجواد مهدوی

1. خدامی فهادان صفیه

 

 

دکتر امید همدانی

1. ییلاقی مهدی

 

دکتر سمیرا بامشکی

1. دکتر بامشکی