پنج شنبه, 24 آبان 1397

فرصت مطالعاتی برای دانشجویان مقطع دکتری در کشور تاجیکستان

 

 

با توجه به اعلام سازمان دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شده است دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری زبان و ادبیّات فارسی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی شش ماهه به کشور تاجیکستان، معرفی ‌شوند.

دانشجویان متقاضی آمادگی خود را به دفتر گروه اعلام نمایند.

متقاضیان باید شرایط لازم را با توجه به آیین‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی شش ماهه ... که در سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه درج شده است داشته باشند.

از مهم‌ترین شرایط گذراندن امتحان جامع و تصویب پیشنهاده می‌باشد.