دوشنبه, 18 آذر 1398

کلاس‌های لغو شده و جبرانی

کلاس‌های لغو شده نیمسال اول 97-1396

کلاس‌های جبرانی نیمسال اول 97-1396

 
 کلاس‌های لغو شده نیمسال اول 97-1396:
 

- کلاس درس زبان خارجه (مقطع کارشناسی ارشد) امروز 1396/9/27 تشکیل نمی‌شود.

- کلاس درس زبان تخصصی1(امیرحسین مرتضایی) امروز 1396/9/20 تشکیل نمی‌شود.

- کلاس‌های آقای دکتر احسان قبول از تاریخ 1396/8/20 تا 1396/8/27 تشکیل نمی‌شود.

- کلاس‌های خانم دکتر سمیرا بامشکی از تاریخ 1396/8/14 تا 1396/8/17 تشکیل نمی‌شود.

- کلاس‌های آقای دکتر محمّد تقوی روز دوشنبه 10 مهرماه و سه‌شنبه 11 مهرماه تشکیل نمی‌شود.
- درس «مبانی آموزش زبان فارسی« (کارشناسی ارشد) در روز دوشنبه 1396/6/27 تشکیل نمی‌شود.

- درس «تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان» (کارشناسی ارشد) در روز دوشنبه 1396/6/27 تشکیل نمی‌شود.

- درس «بلاغت و فنون ادب» (دکتری) در روز سه‌شنبه 1396/6/28 تشکیل نمی‌شود.

- کلاس‌های آقای دکتر زرقانی در روز چهارشنبه 1396/8/3 تشکیل نمی‌شود.

-

 

 

 

 

کلاس‌های جبرانی نیمسال اول 97-1396:
 

- کلاس جبرانی درس زبان خارجه (مقطع کارشناسی ارشد) روز دوشنبه 1396/10/4 ساعت 12 تشکیل می‌شود.

- کلاس جبرانی درس مثنوی1 (کارشناسی) روز دوشنبه 1396/8/29، ساعت 12 تشکیل می‌شود.

- کلاس جبرانی درس سنایی (ارشد) روز دوشنبه 1396/8/22، ساعت 14 تشکیل می‌شود.

- کلاس جبرانی درس زبان تخصصی کارشناسی ارشد روز شنبه مورّخ 1396/7/29 ساعت 8 در کلاس 301

 - کلاس جبرانی درس تاریخ ادبیّات3 روز دوشنبه 1396/8/15 تشکیل نمی‌شود.

- کلاس جبرانی درس تاریخ ادبیّات4 روز سه‌شنبه 1396/8/16 تشکیل نمی‌شود.