پنج شنبه, 24 آبان 1397

بیستمین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی

 

 

بدین و سیله به استحضار می‌رساند: دانشجویان زیر برای شرکت در بیستمین المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی کشور که در روزهای پنج شنبه و جمعه 10 و 11 اردیبهشتماه 1394 برگزار خواهد شد، انتخاب شدهاند. دانشجویان مذکور لازم است تا روز سةشنبه مورخ 13/11/1393 یک قطع عکس 4*3 به دفتر گروه تحویل دهند.

سایر اطلاعات بزودی در سایت دانشگاه درج خواهد شد.

1. مهدی مالدار کاریزی

2. فریده فروتنی

3. عبداله نظام‌الدینی ریزه‌ئی

4. فاطمه پرهیزگار

5. زینب رمضانی