دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

آخرین مهلت انتخاب واحد برای نیمسال دوم 94-1393

 

 

بدین‌وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند آخرین مهلت انتخاب واحد برای نیمسال دوم 94-1393 روز دوشنبه 6 بهمن‌ماه می‌باشد و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو باید برای نیمسال مزبور مرخصی تحصیلی درخواست نماید در غیر این صورت طبق آیین‌نامه آموزشی منصرف از تحصیل شناخته خواهد شد.