سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(زهرا شریعت‌پناه)

 

جلسۀ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

 

استاد راهنما: دکتر احسان قبول

 

استاد مشاور: دکتر عبدالله رادمرد

 

استادان داور: دکتر سیدمهدی زرقانی

                      دکتر سلمان ساکت

 

 

دانشجو: زهرا شریعت‌پناه

 

 

زمان: روز یک‌شنبه مورّخ 1393/11/5، ساعت 12

مکان: کلاس 202