سه شنبه, 29 خرداد 1397

آخرین مهلت برای دفاع از پایان‌نامه

 

با توجه به اعلام معاونت محترم آموزشی دانشگاه آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه در نیمسال اوّل 94-1393 دهم بهمن‌ماه 1393 می‌باشد و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. نظر به اینکه حداقل 14 روز قبل از دفاع باید پایان‌نامه برای داوران ارسال شده و مقدمات دفاع توسط گروه انجام شود، دانشجویانی که پایان‌نامه خود را ارائه نکرده‌اند، برای نیمسال بعدی (دوم 94-1393) باید درخواست تمدید سنوات را از طریق پورتال تکمیل کرده و انتخاب واحد نمایند.