سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (مجتبی مجرد)

 

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

سنّت تصحیح متن در ایران بعد از اسلام

 

استاد راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

استادان مشاور:

دکتر عبدالله رادمرد، دکتر امید سالار

 

استادان داور:

دکتر محمود عابدی

دکتر سیدحسین فاطمی

 

 

دانشجو:

مجتبی مجرد

 

زمان: چهارشنبه 10/10/1393 ساعت 10

مکان: تالار استاد رجایی بخارایی

 

از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود در این جلسه شرکت نمایند.