شنبه, 27 آبان 1396

برنامه‌های قطب علمی فردوسی‌شناسی

 

جلسات آزاد و فوق برنامة هفتگی قطب علمی

کتابخانۀ قطب علمی

 

ردیف

عنوان جلسه

نام استاد/ اساتید

زمان

 

 

1.

هدایه‌المتعلمین فی الطب

آقای دکتر امامی

شنبه­: 14-16

 

 

2.

شاهنامه‌شناسی    

آقای دکتر یاحقی- آقای دکتر طبسی                                    

یکشنبه­: 10-12

 

 

3.

داستان­شناسی تفسیرهای فارسی          

خانم دکتر صالحی­نیا

دوشنبه­: 14-16

 

 

4.

گفتگوهای ادبی (با محوریّت ادبیات کودک)      

آقای دکتر مهدوی

سه­شنبه­: 12-14

 

 

5.

برزونامه خوانی

آقای دکتر قائمی          

چهارشنبه: 12-14

 

 

6.

ادبیات ایران باستان

خانم جهان­پور        

چهارشنبه­: 14-16