چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
چهارشنبه, 05 خرداد 1395
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
افتتاحیه همایش گرامیداشت فردوسی
افتتاحیه همایش گرامیداشت فردوسی
افتتاحیه همایش گرامیداشت فردوسی
افتتاحیه همایش گرامیداشت فردوسی
You can check our payday loans blog by visiting our website https://www.bluesealoans.co.uk/ We have many payday loans repayments options at https://www.bluesealoans.co.uk/
اخبار و اطلاعیه ها
برنامه‌های کلاسی
دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
ویژه
IMAGE مجله جستارهای ادبی

مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني جزو اوّلين مجلات علمي-پژوهشي كشور مي‌باشد و به منظور درج جديد‌ترين يافته‌هاي علمي ـ‌ پژوهشي  در حوزه  زبان و ادبيّات از سال 1344 به صورت منظم‌ توسط دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي منتشر مي‌گردد. اوّلين سردبير و مدير مسؤول اين مجله در سال 1344 دكتر جواد حديدي بوده و 4 شماره در سال به صورت فصلنامه منتشر مي‌شده است. این مجله هم اکنون به صورت مستقل و با عنوان "جستارهای ادبی" منتشر می‌شود.